www.lymfa-heidi.fi

 

LYMFSYSTEMET Mottagning:
 

Lymfsystemet är ett transportsystem, som fungerar parallelt med blodcirkulationen.

 Lymfvävnaden består av flera små och stora lymfkärl samt lymfknutor. Människan har ca.500-600 st. sådana. Speciellt finns lymfknutor på halsen, ljumsken, armhålan och i buken.

Lymfkärlssystemet finns i alla kroppens organ och vävnader.

Lymfvätskan sk. lymfan består framförallt av vävnadsvätska, dit hör bl.a. proteiner och vita blodkroppar.

Lymfsystemet har till uppgift att transportera näringsämnen och syre till blodkärlen samt dränera proteinhaltig vätska från vävnaderna.

Lymfsystemet har även en viktig roll i kroppens försvarssystem. Lymfknutorna spjälkar sönder eller förstör sådana främmande ämnen som kommit in i kroppen t.ex.bakterier, virus, smuts.

Normalt råder det balans mellan den vätska som passerar in och ut i området mellan cellerna. Om balansen blir störd t.ex.som en följd av att lymfknutor har avlägsnats, samlas proteinhaltig vätska mellan cellerna => svullnader. Lymfterapin är den bästa behandlingsmetoden för att få bort vätskan. Problemet är inte vätskan utan det skadade lymfsystemet.

 

 

Smedsby:

Marknadsvägen 1
65610 Korsholm
Se karta >>

+Hembesök i Vasa & Korsholm
 

Prislista:

60 min=55€
90 min=80€
(+50% Hembesökstillägg)

Betalningsmedel:

Kontant, Betalkort, Mobilepay,
  

Tidsbeställning:

Tel: 040-7516669
 

Heidi Sundsten

Dipl. Vodder-lymfterapeut (1999)
Sjukskötare, inremedicin och kirurgi (1998)

           Tervetuloa